Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

 

2022 m.

 

2022 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

 

2021 m.

 

2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

 

2020 m.

 

2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

2019 m.

 

2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

 

 

2018 m.

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo Forma Nr.2 2018 m.

Mokėtinų ir gautinų sumų Forma Nr.4 2018 m.

Įmokos į biudžetą Forma Nr.1 2018 m.

Savialdybės biudžetinių įstaigų įmokų ataskaita Forma Nr.7 2018 m.

Kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaita už 2018 metų IV ketvirtį

 

2017 m.

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo Forma Nr.2 2017 m.

Mokėtinų ir gautinų sumų Forma Nr.4 2017 m.

Įmokos į biudžetą Forma Nr.1 2017 m.

VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJOS PROJEKTŲ ATASKAITA

2016 metų (2016-06-30) Informacija apie išlaidų sąmatos vykdymą

 

2016 m.

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo Forma Nr.2 2016

Mokėtinų ir gautinų sumų Forma Nr.4 2016 m.

Įmokos į biudžetą Forma Nr.1 2016 m.