Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Darbo užmokestis

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius  2018 m.   IV ketv.

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis
už 2018 m. IV ketvirtį, Eurai

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis
už 2017 m.,  Eurai

1.

  Direktorius

1

X X

2.

  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1

X X

3.

  Specialusis pedagogas

1,5

X X

4.

  Socialinis pedagogas 0,75 X X

5.

  Neformaliojo švietimo būrelių vadovai

0,64

981 825

6.

  Mokytojas metodininkas

8

1105 843

7.

  Vyresnysis mokytojas

4,38

977 654

8.

  Mokytojas

2

968 651

9.

  Mokytojo padėjėjas 1,75 625 700

10.

  Bibliotekininkas 0,5 702 690

11.

  IKT specialistas 1 X X

12.

  Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

X X

13.

  Raštvedys

1

X X

14.

  Budėtojas

1,5

400 380

15.

  Valytojas

2,5

400 380

16.

  Pastatų priežiūros darbininkas

1,5

400 380
17.   Kiemsargis 1 400 380