Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Darbo užmokestis

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius  2021 m.   IV ketv.

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis
už 2021 m. IV ketvirtį, Eurai

1.

  Direktorius

1

X

2.

  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1

X

3.

  Specialusis pedagogas

1,5

X

4.

  Socialinis pedagogas 0,5 X

5.

  Mokytojas metodininkas

7,7

1489

6.

  Vyresnysis mokytojas

3,82

1379

7.

  Mokytojas

1,76

1318

8.

  Mokytojo padėjėjas 1 1051

9.

  ITS administratorius 0,5 X

10.

  Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

X

11.

  Administratorius

1

X

12.

  Budėtojas

1,5

MMA

13.

  Valytojas

2,5

MMA

14.

  Ūkvedys

1

X
15.   Kiemsargis 1 MMA