Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Informacija apie nuomojamas patalpas

 

Eil. Nr.

Nuomojamos patalpos pavadinimas

Nuomininkas

Plotas kv.m

Veikla

Kaina

Užimtumas

1.

Klasė Anglų kalbos mokytoja Aušra Vitortienė 54,15

Pirmokų  užsienio kalbos mokymas

100 Eur Iki 2019-12-31 (26 val.)

2.

Sporto salė

VšĮ „Nacionalinė krepšinio akademija“

78,28

Mokinių krepšinio treniruotės

200 Eur

Iki 2019-12-31  (95 val.)

3. Sporto salė Asociacija „Sporto idėja“ 78,28 Mokinių sporto užsiėmimai 75 Eur Iki 2019-12-31 (24 val.)
4. Klasė Daiva Žukaitytė 47,19

Mokinių laisvalaikio grupė

80 Eur Iki 2019-12-31
5. Klasė VšĮ  „Robotikos akademija“ 53,10

Užsiėmimai robotikos būrelyje

100 Eur Iki 2019-12-31
6. Klasė VšĮ „Edulandas“ 53,10 STEM užsiėmimai 100 Eur Iki 2019-12-31
7. Mokyklos salė VšĮ „Fregolina“ 73,63 Mokinių sportinių šokių mokymas 100 Eur Iki 2019-12-31
8. Klasė VšĮ Lietuvos šachmatų mokykla 42,53 Mokinių šachmatų būrelis 75 Eur Iki 2019-12-31
9. Sporto klasė Sporto klubas „Hokuto“ 36,70 Mokinių kudo sporto treniruotės 175 Eur Iki 2019-12-31
10. Virtuvė UAB „Šeimos valgykla“ 69,47 Mokinių maitinimo organizavimas 6326,71 Eur 2018-06-30 – 2020-06-30