Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Vizija ir misija

 

 

VIZIJA

Mokyklos bendruomenė tiki, kad  „Papartis“  taps sumania pradine mokykla, kurioje visiems bendruomenės nariams gera gyventi ir mokytis. Mokykla bus moderni, atvira ir puoselėjanti savo tradicijas pradine.  
„Papartyje“ dirbs autoritetą turintys ir nuolat besitobulinantys pedagogai. Jų didžiausia stiprybė – pasitikėjimas žmogumi ir kūrybinių jėgų sutelkimas.
Kiekvienas vaikas pasieks asmeninės individualios pažangos, kuri pagal  jo galimybes atitiks Pradinio išsilavinimo reikalavimus. Ši mokykla bus atvira tėvams, kurie aktyviai dalyvaus ugdyme kurdami bendruomenės gerovę. „Papartis“ atvers duris socialiniams partneriams, teikiantiems kokybiškas su ugdymu susijusias paslaugas. Mokykla ir toliau bus atvira kaitai, kuri garantuos kokybiško ugdymo sėkmę.

 


MISIJA

Kauno miesto savivaldybės įsteigtos „Paparčio“ pradinės mokyklos veikla:
•paskirtoje teritorijoje gyvenantiems 6-11 metų vaikams organizuoja kokybišką pradinį ugdymą bei sudaro sąlygas jų saviraiškai po pamokų,
•siekia, kad visi pradinukai įgytų kokybišką pradinį išsilavinimą pagal individualius jų gebėjimus bei sveikatą stirpinančių ir sveiką gyvenseną propaguojančius įgūdžių,
•nuolat bendradarabiauja su mokinių šeimomis bei kitais socialiniais partneriais,
•skaidriai naudoja išteklius ir paramos lėšas modernių  ugdymosi aplinkų kūrimui.