Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Korupcijos prevencija

 

KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS 2022-2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

KAUNO „PAPARČIO“ PRADINĖS MOKYKLOS 2022-2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

 

Už korupcijos prevenciją bei kontrolę  atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elona Kurklietienė.

Antikorupcijos komisija:

Pirmininkas - Ramunė Strazdauskienė, mokytoja;
Nariai          - Jonas Černiauskas, budėtojas;
                   - Edita Grižaitė, mokytoja.

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatomis:
direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

 

Antikorupcinis visuomenės švietimas

 

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti:

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai arba telefonu (8 5) 266 3333

 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

 

Mokinių piešiniai antikorupcijos tema