Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

DAILYRAŠTININKAI

Sveikiname IIIa klasės mokinius ir  mokytoją Ramunę, kurie nuotolinio ugdymo laikotarpiu kruopščiai rašė dailyraštį ir šiandien stebina ir džiugina visų širdis nuostabiomis gražiomis raidėmis - rodo puikų pavyzdį jaunesniems ir vyresniems, žadina padėką ir pasigėrėjimą.

 

 

 

Skaityti daugiau...

2021-03-24 Mažieji technologijų kūrėjai

1a klasės mokiniai Jonas Kasiulynas ir Matas Urbonavičius dalyvavo respublikinėje pradinių klasių mokinių konferencijoje „Mažieji technologijų kūrėjai“. Pirmokai naudojo Word ir Powerpoint programas ir paruošė bei pristatė pranešimus „Ką žinau apie gyvates?“ ir „Robotika - tai jėga!“. Mokiniams pasiruošti padėjo mokytoja Ilona Kelpšienė ir studentė Urtė, atliekanti praktiką 1a klasėje. Sveikiname debiutantus ir linkime sėkmės.
Informaciją parengė pradinių klasių mokytoja Ilona Kelpšienė.

Skaityti daugiau...

Vanduo mano gyvenime

Projektas skirtas vandens dienai, sulaukė daugybės mokinių darbų, visus juos galite peržiūrėti sukurtoje knygoje „Vanduo mano gyvenime“.
Vanduo- pagrindinis gyvybės šaltinis ir nesvarbu, ar tai tik mažas lašelis, ar visas vandenynas. Tai gamtos ašara, be kurios nebūtų pasaulio...
Artėjant Pasaulinei Vandens dienai, kviečiame pavartyti vaikų sukurtus eilėraščius, piešinius „Vanduo mano gyvenime“.
Sveikiname aktyviausias klases - projekte „Vanduo mano gyvenime“:
1a klasės mokiniai su mokytoja  Ilona Kelpšiene
3a klasės mokiniai su mokytoja  Ramune Strazdauskiene
4c klasės mokiniai su mokytoja Jolita Čistoviene
Aktyviausių klasių mokinius prizai pasieks balandžio 2 dieną.
Informaciją parengė visuomenės sveikatos specialistė Sandra Kapeliorienė.

Skaityti daugiau...

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas

Trečių klasių mokiniai dalyvavo projekte „Aš ir Lietuva“ , skirtame paminėti Kovo 11- ąją.
Mokiniai visą savaitę atliko įvairias veiklas, kurių metu išreiškė savo jausmus Lietuvai. Mokiniai gamino Lietuvos trispalves, atliko darbelius tema „Mieliausias Lietuvos kampelis“, rašė savo mintis tema „Kas man yra Lietuva?“, pasipuošę mokyklos uniformomis giedojo Lietuvos himną.  
„Lietuva tai mano nuostabiausi namai“, „Lietuva – brangiausias turtas“, „Lietuva- šalis, kurioje aš gimiau ir pasensiu“, „Lietuva – man pati svarbiausia valstybė“ ir daugybę kitų gražių minčių išsakė trečių klasių mokiniai. Projekto metu mokiniai praplėtė savo žinias apie Lietuvą, ugdėsi pilietiškumą ir suvokė tradicijų puoselėjimo svarbą. Džiaugiamės trečiokų kūrybiškumu ir šiltais jausmais Tėvynei.   
Informaciją parengė trečių klasių mokytojos.

Skaityti daugiau...

4c tėveliai zoom pamokose

4c klasėje net ir zoom pamokų laikotarpiu tęsiama graži tradicija - tėvelių dalyvavimas pamokose.
Domanto mama Raminta pravedė įdomią profesinio orientavimo pamoką apie dizainerio darbą, parodė savo sukurtus darbelius, papasakojo kaip jie pagaminti. Domantas kartu su mama paruošė respublikiniam gamtosauginiam konkursui „Aš noriu išlikti“ lipdinį kukutį - tai į raudonąją knygą įrašytas nykstantis retai sutinkamas paukštelis.
Miglės mama Lina  pamokoje mokė vaikus kelti trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus ir aiškino, kodėl svarbu jų siekti. Pamokoje nuskambėjo puikūs senovės filosofo Senekos žodžiai „Kai žmogus nežino į kurį uostą plaukti, joks vėjas nebus jam palankus“.
Dėkojame už įsimintinas pamokas.
Informaciją parengė mokytoja Jolita Čistovienė.

 

 

Skaityti daugiau...

„Mes rūšiuojam“

Labai didžiuojamės visa mokyklos bendruomene, kuri rudens sezoną surinko virš 100 kg nebenaudojamų baterijų  ir elektros prietaisų. Šaunu, kad aktyviai įsitraukė mokinių tėvai.
Novacija - baterijų rinkimo dėžių dekoravimas. Vaiko gerovės komisija įvertino  įspūdingiausias dėžių nominacijas ir apdovanojo klases už pastangas. Giriame Ia klasę, surinkusią daugiausiai kenksmingų aplinkai atliekų  - 34,2 kg., bet smagu, kad ir kitose klasėse
rezultatyvūs skaičiai.
Informaciją parengė pavad. Elona.

 

 

 

 

 

Skaityti daugiau...

2021-02-24 Eligija - puiki skaitovė

IVa klasės mokinė Eligija Puskunigytė virtualiai dalyvavo Kauno miesto 3-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso II etape ir jį laimėjo. Mokinė pati išsirinko V.Palčinskaitės eilėraštį ir kartu su savo mokytoja Daiva Žukaityte uoliai dirbo net per mokinių atostogas. Labai džiaugiamės, kad Dainavos progimnazijos organizuotame konkurse charizmatiškai deklamuojančiai ketvirtokei pavyko.
Informaciją parengė pavad. Elona.

 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiaujančių klasių integruota veikla skirta Vasario 16-ajai

IVb klasės ugdytiniai ir  jų mokytoja Neringa Vilimaitė  dalyvavo „Bendradarbiaujančių klasių projekte“. Susirado naujų draugų iš Panevėžio ir Mažeikių miestų. Susibūrę 72 mokiniai kartu  stebėjo vieni kitus ir atliko bendras veiklas skirtas Vasario 16-ajai „Žinutė Lietuvai“. „Papartukai“ pristatė savo klasę ir mokyklą, paruošė Kahoot apklausą. Visi dalyviai ugdėsi pažinimo ir socialines kompetencijas. Didžiuojamės aktyviai ir šiuolaikiškai ugdančia mokytoja Neringa.

J.Urbšio ir „Paparčio“ bendrystė

Ypatinga netradicinė bičiulystė tarp socialinių partnerių: Kauno J.Urbšio progimnazijos dalykų mokytojų ir „Paparčio“ ketvirtokų - pasireiškė per dvi neįprastai įdomias zoom pamokas.  Ketvirtokai aktyviai klausydamiesi reflektavo į užduotus klausimus, ne tik stebėjo eksperimentus, bet ir analizavo jų priežasties ir pasekmės ryšius. Mokiniai taikė Kahoot programėlę ir kitas specialistų veiklas, kurios ne tik sudomino būsimus penktokus, bet ir paskatino išreikšti norą tęsti mokymąsi J. Urbšio mokykloje.
Dėkojame puikiems mokytojams už prasmingą ugdymo karjerai veiklą.