Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Atnaujintos mokyklos aplinkos

Mokyklos bendruomenė: darbuotojai, mokytojai ir mokiniai nuolat kuria ir puošia mokyklos aplinkas edukacinėmis priemonėmis ir vaikų darbų parodomis.
Didžiuojamės, kad dar trejose klasėse įrengtos interaktyvios lentos; šiuolaikinei pamokai organizuoti naudojamos net keturios MozaBook programos.
Sporto salėje atsirado šuolio iš vietos į tolį matavimo skalė - mokinių fizinio pajėgumo lygiui nustatyti (pagal ŠMSM įsakymą),
Ne tik savo klasės, bet ir mokyklos aplinkas gražiais ir išradingais darbais puošė Ia, Ib, IIb, IIIb, IIIc, IVa, IVb, IVc klasių ugdytiniai.
Keramikos būrelio  mokiniai nulipdė darbelių rudenio tematika.
Būrelio ,,Tarp žemės ir dangaus" vaikai kartu su būrelio mokytoja parengė edukacinį stendą apie planetas.
Muzikos mokytoja inicijavo penklinės atsiradimą muzikos kabineto lentoje.
Prie valgyklos įrengtas TV su savaitės meniu: vyresni mokiniai susipažįsta su meniu, jaunesnieji mokosi skaityti...
Parengė pavad. Elona.