Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Nuotolinio ugdymo džiaugsmai sausio mėn.

Mokyklos direktorė labai giria mokytojo padėjėją Angelę Žalkauskienę už intensyvų papildomą darbą prižiūrint vaikus mokykloje ir organizuojant jiems nuotolinį ugdymąsi.
Vadovai džiaugiasi socialine pedagoge Gintare Griškoniene, kuri organizavo nemokamo maitinimo ir  „Pienas vaikams“ programos įgyvendinimą.
Pavaduotoja ugdymui sveikina IIIa Liepos Pauliūtės šeimą ir IIIc Viltę Petrauskaitę už sniego idėją parke.