Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

J.Urbšio ir „Paparčio“ bendrystė

Ypatinga netradicinė bičiulystė tarp socialinių partnerių: Kauno J.Urbšio progimnazijos dalykų mokytojų ir „Paparčio“ ketvirtokų - pasireiškė per dvi neįprastai įdomias zoom pamokas.  Ketvirtokai aktyviai klausydamiesi reflektavo į užduotus klausimus, ne tik stebėjo eksperimentus, bet ir analizavo jų priežasties ir pasekmės ryšius. Mokiniai taikė Kahoot programėlę ir kitas specialistų veiklas, kurios ne tik sudomino būsimus penktokus, bet ir paskatino išreikšti norą tęsti mokymąsi J. Urbšio mokykloje.
Dėkojame puikiems mokytojams už prasmingą ugdymo karjerai veiklą.