Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Bendradarbiaujančių klasių integruota veikla skirta Vasario 16-ajai

IVb klasės ugdytiniai ir  jų mokytoja Neringa Vilimaitė  dalyvavo „Bendradarbiaujančių klasių projekte“. Susirado naujų draugų iš Panevėžio ir Mažeikių miestų. Susibūrę 72 mokiniai kartu  stebėjo vieni kitus ir atliko bendras veiklas skirtas Vasario 16-ajai „Žinutė Lietuvai“. „Papartukai“ pristatė savo klasę ir mokyklą, paruošė Kahoot apklausą. Visi dalyviai ugdėsi pažinimo ir socialines kompetencijas. Didžiuojamės aktyviai ir šiuolaikiškai ugdančia mokytoja Neringa.