Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Nuotolinio ugdymo džiaugsmai sausio mėn.

Mokyklos direktorė labai giria mokytojo padėjėją Angelę Žalkauskienę už intensyvų papildomą darbą prižiūrint vaikus mokykloje ir organizuojant jiems nuotolinį ugdymąsi.
Vadovai džiaugiasi socialine pedagoge Gintare Griškoniene, kuri organizavo nemokamo maitinimo ir  „Pienas vaikams“ programos įgyvendinimą.
Pavaduotoja ugdymui sveikina IIIa Liepos Pauliūtės šeimą ir IIIc Viltę Petrauskaitę už sniego idėją parke.

 

 

 

 

 

 

 

2021-01-26 Vaikai vaistažolių pasaulyje

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su visuomenės sveikatos specialiste Sandra Kapelioriene sausio 26 dieną organizavo susitikimą su vaistažolininku Mariumi Lasinsku tema „Vaikai vaistažolių pasaulyje“. Dalyvavo 4a ir 4b klasės mokiniai. Nuotolinio susitikimo metu mokiniai sužinojo tris pagrindines žolininko taisykles. Žiūrėjo filmuką apie „Augalo gyvenimą“. Susipažino su vaistažolėmis- siauralapiu gauromečiu, liepa, paprastąja pušimi, vaistine medetka, mėta, melisa ir kt.
Išmoko ir užsirašė paprastai pagaminamus receptus kai skauda pilvelį „Sveikas pilvukas“: Mėta, Melisa, Ramunėlė
„Stiprus vaikas“: Ežiuolė, Juodieji serbentų lapai, Gaurometis

Konkursas „Žemė, jei nenustosime teršti“

1a klasės mokiniai sausio mėnesį  įsitraukė į programos  „DARNI MOKYKLA“ veiklas ir dalyvavo  aplinkosauginiame konkurse „Žemė, jei nenustosime teršti“. Pirmokai Augustė Kazakevičiūtė ir Deimantas Jakštas ne tik pasigamino savadarbį popierių  iš įvairių  atliekų, bet ir sukūrė spalvingus piešinius. Augustės piešinys pavadintas „Saugokime žemę- žemė mums atsidėkos“, Deimanto - „Pasaulis“. Pasidžiaukime mokinių kūrybiniais darbeliais ir skatinkime kitus  mokinius dalyvauti apinkosauginiuose  konkursuose.

 

 

 

 

Skaityti daugiau...

1-4 klasių Kalėdinių atviručių paroda

Parengė Tikybos mokytoja Gintarė Litvaitienė ir mokiniai.

 

 

 

 

Mokiniai ir mokytojai kuria edukacines aplinkas

Sveikiname ketvirtokų mokytojas Daivą ir Neringą, iniciavusias mokinių kūrybinį procesą edukacinių aplinkų kūrimui: laisvalaikio grupėje, ketvirtokų laiptinėje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaityti daugiau...

Dovana už akciją „Mes rūšiuojam“

2020-10-15 mokiniams už surinktas pavasarį baterijas padovanotos 6 vaikiškos knygelės iš Kygos.lt
Čipolino nuotykiai
Kiškutis Mikutis
Dabar mokausi apie pinigus
Kakės Makės atradimai. Laikas. Užduotys
Skaityk su manim: skiemenuotos pasakos vaikams
Kiškutis Mikutis. Noriu pažinti save

Knygeles galima pasiimti mokyklos bibliotekėlėje.

 

 

 

 

 

 

Tėvų savipagalbos akcija „Dovanoju“

2020-11-06 dalinant maisto davinius šeimoms, gaunančioms nemokamą maitinimą kilo 7 mamyčių iniciatyva - pasiūlymas perduoti maisto davinių krepšelius labiau reikalingoms paramos šeimoms.
Socialinė pedagogė pasitarė su kolektyvu ir administracija bei perdavė šiuos maisto krepšelius nepasiturinčioms, daugiavaikėms ir kitaip stokojančioms mokinių šeimoms. PAGIRTINA.
Didelį dėkui  sakome ir kviečiame į naujas geros mokyklos kūrimo iniciatyvas.
Informaciją perngė pavad. Elona.

 

 

 

 

 

2020-11-16 Tolerancijos dėlionė

Pirmadienį visi „Paparčio“ mokinukai kūrė detales „Tolerancijos dienos“ paminėjimui, kurį inicijavo Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas. Mokiniai kalbėjosi apie tolerancijos svarbą mūsų aplinkoje, savo kūrybinių darbų dėlionėmis papuošė mokyklos ir klasių erdves.
Informaciją parengė pavad. Elona.

 

 

Skaityti daugiau...

Atnaujintos mokyklos aplinkos

Mokyklos bendruomenė: darbuotojai, mokytojai ir mokiniai nuolat kuria ir puošia mokyklos aplinkas edukacinėmis priemonėmis ir vaikų darbų parodomis.
Didžiuojamės, kad dar trejose klasėse įrengtos interaktyvios lentos; šiuolaikinei pamokai organizuoti naudojamos net keturios MozaBook programos.
Sporto salėje atsirado šuolio iš vietos į tolį matavimo skalė - mokinių fizinio pajėgumo lygiui nustatyti (pagal ŠMSM įsakymą),
Ne tik savo klasės, bet ir mokyklos aplinkas gražiais ir išradingais darbais puošė Ia, Ib, IIb, IIIb, IIIc, IVa, IVb, IVc klasių ugdytiniai.
Keramikos būrelio  mokiniai nulipdė darbelių rudenio tematika.
Būrelio ,,Tarp žemės ir dangaus" vaikai kartu su būrelio mokytoja parengė edukacinį stendą apie planetas.
Muzikos mokytoja inicijavo penklinės atsiradimą muzikos kabineto lentoje.
Prie valgyklos įrengtas TV su savaitės meniu: vyresni mokiniai susipažįsta su meniu, jaunesnieji mokosi skaityti...
Parengė pavad. Elona.

Skaityti daugiau...

Ačiū Novatorei Daivai Žukaitytei

IVa klasės mokinių nuomone, jų mokytoja Daiva  moko juos kitaip nei  kitos mokytojos. Ji organizuoja daugiau išvykų, skiria dėmesio jų elgesio kultūrai. Daiva labai draugiška ir mielai suteikia visokių pagalbų kolegoms. Ypatinga padėka mokytojai už apgalvotų edukacinių aplinkų klasėje kūrimą, už investuotą laiką ir sumanius sprendimus, ugdančius ketvirtokų savistabą, savivertę ir mąstymą.
Parengė pavad. Elona.