Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Priėmimas į mokyklą

 

1. Mokykloje vykdomos ugdymo programos:
Ugdymas pagal bendrojo lavinimo mokyklų pradinio ugdymo programą, kodas 101001001, reikalui esant, pradinio ugdymo pritaikytą programą, kodas 101001001, pradinio ugdymo individualizuotą programą, kodas 107001004.


2. Pateikiami dokumentai:
vaiko paso ar gimimo liudijimo kopija;
vaiko sveikatos pažymėjimas - forma Nr.027-1/a;
viena dokumentinė nuotrauka elektroniniam mokinio pažymėjimui;
priešmokyklinio ugdymo pasiekimų aprašas;
kiti su vaiko ugdymusi susiję dokumentai (pvz., neįgalumo pažymėjimo kopija ir kt.).


3. Dokumentai priimami darbo dienomis 9.00 - 16.00 val. mokyklos raštinėje.

 

4. Pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-348 5 priedą Kauno „Paparčio“ pradinėje mokykloje bus 12 klasių.

 

 

 Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal pradinio ugdymo programą (1-4 klasės)