Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Teisės aktai

 

 

 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (2011 m.)

ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 1, 2, 19, 23, 43, 46, 47, 49, 56, 58, 59 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 23/1, 23/2 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS

 

VALSTYBINĖ ŠVIETIMO 2013–2022 METŲ STRATEGIJA

 

LIETUVOS PAŽANGOS STRATEGIJA „LIETUVA 2030“

 

GEROS MOKYKLOS KONCEPCIJA

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 

ASMENŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 

2017–2018 IR 2018–2019 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDRASIS UGDYMO PLANAS

 

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDOJO PLANO 1 PRIEDO PAKEITIMO PROJEKTO

 

Pradinio ugdymo bendroji programa

 

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ĮSAKYMAS DĖL REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠO PATVIRTINIMO

ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2014 M. RUGPJŪČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-774 „DĖL REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

     ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBĖS (STRATEGINIŲ) ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

     ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. RUGPJŪČIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1200 „DĖL VALSTYBĖS (STRATEGINIŲ) ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija

 

Valstybinės švietimo strategijos  2013-2022 įgyvendinimas savivaldybėje

 

STATISTINĖS APSKAITOS FORMOS NR. 027-1/A „VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS“ PILDYMO TAISYKLĖS

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDRASIS PLANAS