Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Informacija kokius testus ir egzaminus laikys mokiniai

 

Valstybinių testų ar egzaminų nėra.
 
Mokinių pasiekimų patikrinimo darbai planuojami kasmet 1-4 klasėse pagal iš anksto suderintą grafiką.
Mokinių grupės atrankos būdu gali patekti ir dalyvauti tarptautiniuose ar nacionaliniuose testuose.

2019-2020 m.m. II, IV klasių mokiniai atliks NEC parengtus NMPP testus: Tvarkaraščio datos dar nepaskelbtos Nacionalinio egzaminų centro.