Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Formaliojo švietimo programos

Ugdymas(-is) pagal bendrojo lavinimo mokyklų pradinio ugdymo programą, kodas 101001001, reikalui esant, pradinio ugdymo pritaikytą programą, kodas 101001001, pradinio ugdymo individualizuotą programą, kodas 107001004.

Mokymo forma – grupinė, mokymo organizavimo būdas - kasdienis.