Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Programų pasirinkimo galimybės

 

Formaliojo ugdymo pasirinkimai tėvams rašant prašymą direktorei:
1) dėl dorinio ugdymo (tikybos arba etikos),
2) dėl pirmosios užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų).

Dėl neformaliojo ugdymo psirinkimo tėvai tariasi su vaikais dėl pageidaujamų lankyti būrelių ir teikia prašymus būrelių vadovams.