Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Informacija kaip vertinama mokslo metams pasibaigus

 

  Mokslo metų pabaigoje mokinių pasiekimai vertinamai lygiais (pagal ŠMM numatytus kriterijus aprobuota „Paparčio“ pradinėje mokykloje). IV klasių mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą, gauna pradinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimus. pasiekimai aprašomi IV klasės mokinio Vertybinių nuostatų ir pasiekimų lygių  apraše.