Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Vaiko gerovės komisija

 

 

 

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

 

Pirmininkė – pavaduotoja ugdymui  Elona Kurklietienė,

Nariai:   pirmininkės pavaduotoja logopedė Jolanta Raimonda Lišauskienė,

            psichologė Jovita Tamašauskienė,

            psichologė Violeta Lukauskienė,

            tėvų atstovė Edita Valinskienė,

pagal galimybę dalyvaujant visuomenės sveikatos priežiūros specialistei Sandrai Kapeliorienei.

Komisijos sekretorė – archyvarė Angelė Žalkauskienė.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2019 M. VEIKLOS PLANAS