Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Strateginiai tikslai

 

 

Strateginiai tikslai  

 

A.    KLIENTO PERSPEKTYVA

(Susivok)

 

B.     ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA

(Organizuok)

  1. Įgyvendinant sveikatą stiprinančios mokyklos programą, padidinti pradinuko psichofizinį saugumą.
  2. Siekti efektyvios ugdymosi kaitos ir kokybės dirbant su įvairių gebėjimų mokiniais.

 

Siekti efektyvios ugdymosi kaitos ir kokybės dirbant su įvairių gebėjimų mokiniais.

 

C.    PARAMOS PERSPEKTYVA

(Pasitelk)

 

D.    MOKYMOSI PERSPEKTYVA

(Augink)

 

Moderninti saugią ir sveikatą tausojančią, IKT aprūpintą, aplinką, pritraukiant daugiau išorinių investicijų.

  1. Sukurti nuolat besimokančios, sėkmingai dirbančios bendruomenės (tėvai, mokytojai) modelį.