Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Valdymo struktūros schema

 

 

Administracija

Direktorius
Pavaduotojas ugdymui
Pavaduotojas ūkiui

 

DARBUOTOJAI TEIKIANTYS PAGALBĄ

Socialinis pedagogas
Psichologas

Spec. pedagogas

Logopedas
Mokytojo padėjėjas
Bibliotekos vedėjas

 

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO BŪRELIŲ VADOVAI

Berniukų choro, Jaunučių choro, šokių,  keramikos, menų, dekupažo, judriųjų žaidimų.

 

MOKYMO PERSONALAS

Pradinių klasių auklėtojai
Dalykų mokytojai:
dorinio ugdymo, muzikos,
anglų k., šokių, kūno kultūros.

 

 

APTARNAUJANTIS PERSONALAS

Raštvedys
Archyvaras
Pagalbiniai darbuotojai