Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Darbo užmokestis

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius  2019 m.   IV ketv.

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis
už 2019 m. IV ketvirtį, Eurai

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis
už 2018 m.,  Eurai

1.

  Direktorius

1

X  

2.

  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1

X  

3.

  Specialusis pedagogas

1,5

X  

4.

  Socialinis pedagogas 0,5 X  

5.

  Mokytojas metodininkas

8

1427  

6.

  Vyresnysis mokytojas

2,81

1275  

7.

  Mokytojas

4,9

1226  

8.

  Mokytojo padėjėjas 1,25 985  

9.

  Bibliotekininkas 0,5 917  

10.

  IKT specialistas 0,75 X  

11.

  Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

X  

12.

  Administratorius

1

X  

13.

  Budėtojas

1,5

555  

14.

  Valytojas

2,5

555  

15.

  Pastatų priežiūros darbininkas

1,25

555  
16.   Kiemsargis 1 555