Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Paskatinimai ir apdovanojimai

 

Data

Pareigos, vardas, pavardė

 

Pagyrimo rašto, padėkos turinys  

 

2018-01-24

I-ų klasių mokytojoms

Už puikų mokinių parengimą respublikiniam ekodizaino konkursui „Kita forma“

2018-01-24

IIc klasės mokytojai

Už iniciatyvų bendradarbiavimą  su mokinių tėvais pritraukiant investicijas mokinių labui

2018-02-12

Ia, IIc, IId, IIIa, IIIb, IVb, IVc klasių mokiniams

ir mokytojoms

 

Už  kūrybinius darbus

Lietuvos valstybės atkūrimo

100-mečio proga

 

2018-03-12

IIa kl. mokytojai

Už bendruomenės narių dalyvavimą iniciatyvoje „Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo olimpiada „Dramblys“ pradinėms klasėms“

2018-03-14

Teatro, muzikos, anglų k. šokio, vokiečių kalbos, IV klasių mokytojams

Už renginį „Paparčio“ žiedeliai“ mokyklos bendruomenei ir svečiams

2018-03-28

Teatro būrelio vadovei

Teatro būreliui „Mano svajonių teatras“

2018-03-31

Mokytojų grupei ir mokiniams

Už dalyvavimą „Olympis 2018 - Pavasario sesija“ gavom 21 medalius, 198 diplomus, 46 padėkų

2018-05-22

Teatro mokytojai

Už netradicines pamokas I-IV klasių mokiniams ,,Skudurinukai“

2018-06-28

Mokyklos bendruomenei

Už aktyvią veiklą projekte „Sveikatiada“ bei vaikų sveikos gyvensenos kultūros puoselėjimą ugdymo įstaigoje

2018-09-06

Mokytojų grupei

Už novatorišką „džiazavimą“ EMA klasėje, mokinių taisykles, iniciatyvą dėl mokinių saugumo per pertraukas

2018-09-26

Anglų k. ir muzikos mokytojoms

Už iniciatyvas skirtas Europos kalbų dienai ir puikų pasirodymą „Eurovizijoje“

2018-11-07

Kūno kultūros mokytojai ir ketvirtokų komandai

Už puikų pasirodymą Kauno miesto mokyklų kvadrato žaidynėse laimėjus III-ą vietą

2018-11-14

Dviejų pedagogų komandai

už Tolerancijos dienai skirtą kūrybinį spektaklį

„Vaivorykštės“ priešmokyklinukams ir mokyklos pirmokams

2018-12-17

Tikybos ir muzikos mokytojoms

Už adventinių rytmečių ir netradicinių kalėdinių pamokų „Kalėdų žvaigždelė“ organizavimą