Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla

Aktualijos

 

Mokyklos mėnesio veiklos planai

Mokyklos pasiekimai

Atsiliepimai apie mokyklą svečių knygoje

Tėvelių atsiliepimai apie mokyklą

 

Klasių nuotraukos 2019-2020

Klasių nuotraukos 2018-2019

Klasių nuotraukos 2017-2018

Klasių nuotraukos 2016-2017

 

Elektroninės patyčios

Kaip išgyventi ne tik karantiną, bet ir vieniems kitus?

(Hiper)aktyvių vaikų ugdymas

KAIP PAGERINTI VAIKO EMOCINĘ BŪSENĄ

Atsipalaidavimo ir nusiraminimo patarimai vaikams

DĖL NAUJOS FORMOS MOKINIO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMO

ĮSAKYMAS DĖL NEBIUDŽETINIŲ LĖŠŲ PRITRAUKIMO

Akcijos „Darom“ padėka

Linkėjimai iš Edulando

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO IR KAUNO „PAPARČIO“ PRADINĖS MOKYKLOS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

Žaliakalnio policijos komisariato raštas dėl patruliavimo

Projekto „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje-2019“ bendradarbiavimo sutartis

Vaikų sveikata ir socialinė aplinka: sąsajos ir sprendimai

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

Ar viską žinome apie cukrų?

2019-2020 m.m. su Sveikatiada

Nacionalinio Kauno dramos teatro kultūros paso spektakliai vaikams ir jaunimui

Dėl mokinių lankomumo apskaitos panaikinus medicininės pažymos formą Nr. 094/A

Dėl telefono numerio 112 pavadinimo ir paskirties viešinimo

Atviras laiškas vaikus auginantiems tėvams: „Kaltindami kitus, pamirštame save“

VSPS ATSILIEPIMAS 2019-02-05

Baltosios pirštinės

Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programos partnerystės sutartis

Patalpų vėdinimo svarba

REAGAVIMO Į PATYČIAS MOKYKLOJE REKOMENDACIJOS

DĖL PREKYBOS IR PAŠALINIŲ ASMENŲ MOKYKLOS TERITORIJOJE

DĖL LĖŠŲ RINKIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

Ugdymo įstaigos sveikatos rodiklių suvestinė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto vaidmuo mokyklos bendruomenėje. Lūkesčiai ir realijos

Ką reikia žinoti apie tuberkuliozę, kad nustatyta diagnozė neišgąsdintų

REKOMENDACIJOS MOKYKLOMS DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO KRITERIJŲ IR VEIKSMŲ, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE

MOKYKLOS DARBUOTOJO POKALBIO SU VAIKU, GALIMAI PATYRUSIU SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE, YPATUMAI

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 21:2017 „MOKYKLA, VYKDANTI BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

DIENOS IR POILSIO RĖŽIMO REKOMENDACIJOS

Patyčių mažinimo būdas

Projektas „MES RŪŠIUOJAM“

Projektas „Gyvenu sveikai - augu linksmai“

Socialinės reklamos kampanija  „Savižudybių galima išvengti“

Specialiosios pagalbos mokiniui skyrimo mokykloje tvarka

Apsaugokime savo vaikus: meningokokinės infekcijos profilaktika